sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

 • Dưỡng Khí Việt - 0236 37 37 237

 • Thân Đỗ Vĩnh Phong Giám đốc điều hành - 0935.465.485

 • chăm sóc khách hàng

 • chăm sóc khách hàng

  My status

thống kê truy cập

   Truy cập trong ngày: 13

 Tổng lượt truy cập: 121262

Tin tức

Cách tính công suất lắp đặt dàn bay hơi Oxy, Nitơ, Argon và CO2 lỏng
Việc thiết kế công suất hóa hơi của dàn bay hơi sử dụng không khí đối lưu tự nhiên ( Ambient Air Vaporisers) dựa trên chuẩn là khí Nitơ ở các điều kiện môi truờng sau đây:

như vậy có nghĩa là sự thay đổi các điều kiện chuẩn ở trên sẽ dẫn đến lưu lượng hóa hơi của dàn bay hơi thay đổi theo.
Ta có 3 yếu tố cơ bản làm thay đổi lưu lượng háo hơi của dàn bay hơi:
-          Yếu tố thời gian vận hành liên tục
-          Yếu tố loại khí hóa hơi
-          Yếu tố môi trường làm việc mà cụ thể ở đây là nhiệt độ môi trường.
Cần phải đưa vào mỗi yếu tố trên một hệ số điều chỉnh phù hợp. Sau đây ta sẽ xét hệ số điều chỉnh của từng yếu tố:
  • Hệ số điều chỉnh thời gian vận hành liên tục (ký hiệu là cd)
    Biểu đồ sau đây cho ta thấy rõ thời gian vận hành liên tục của dàn bay hơi ảnh hưởng như thế nào tới hệ số lưu lượng hóa khí.
-          Đường cong 1 thể hiện sự vận hành dàn bay hơi ban ngày ở khu vực thông gió tốt, ngoài trời nắng hoặc trời quang mây.

-          Đường cong 2 thể hiện sự vận hành dàn bay hơi không có gió và trong bóng râm.

 1. Hệ số điều chỉnh loại khí hóa hơi(cf)
Dàn bay hơi thiết kế lấy Nitơ làm chuẩn với hệ số cf = 1. Với các loại khí hóa lỏng khác ta có hệ số điều chỉnh sau đây: 1. Hệ số điều chỉnh nhiệt độ môi trường(ct)
Nhiệt độ môi trường theo thiết kế là 200C, với điều chỉnh nhiệt độ môi rường ta có hệ số điều chỉnh sau đây:

Kết luận: Với phân tích ở trên, lưu lượng khí hóa hơi thực tế của dàn bay hơi sẽ tính theo công thức:                               Ftt =Fo x cd x cf xct

Ví dụ: Dàn bay hơi công suất 100m3/h, sử dụng cho hóa hơi Oxy lỏng, vận hành liên tục 12h/ngày, ở điều kiện nhiệt độ môi trường bình quân 25 0C thì công suất hóa hơi sẽ là:

Ftt= 100 x 0,88 x 0,88 x 1,05 = 81.3 m3/h

Ngày đăng: 16/09/2011
Các tin khác...
Trái đất đang bị đe dọa bởi kỷ băng hà mới? (21/04/2011)
Người tìm việc online - mục tiêu mới của tội phạm mạng (21/04/2011)
'Bí kíp' thành công của Apple (21/04/2011)

tiện ích

Giá vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: Cty SJC HN)
Tỷ giá
(Nguồn: )

đối tác